O nás

Společnost PGI MORAVA, s.r.o. byla založena dne 23. dubna 1998. Společnost sídlí v obci Slavičín, vlastní výrobní závod je umístěn v  Rokytnici u Slavičína. Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka 30562.

Hlavní obory podnikání:

  • Kovovýroba
  • Zámečnictví
  • Montáže
  • Zpracování plechu
  • Lisování technické pryže
  • Lisování plastických hmot
  • Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob
  • Zprostředkování a organizace úklidových služeb
  • Obchodní a zprostředkovatelská činnost

Od počátku své existence se činnost společnosti zaměřila především na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností. V současné době je v kmenovém stavu firmy více než 50% těchto osob, které i přes svůj zdravotní handicap jsou kvalifikovanými pracovníky.

Velkou pozornost věnujeme prohlubování kvalifikace vlastních zaměstnanců i výchově nové generace. Naše společnost spolupracuje se středními školami v regionu, především s Gymnáziem Jana Pivečky a Střední odbornou školou Slavičín. V rámci odborné přípravy vykonávají studenti této školy výrobní praxe na našich pracovištích. Mnozí se po ukončení studia vracejí a stávají se kmenovými pracovníky naší společnosti jako kvalifikovaný obslužný personál k moderním technologiím.
Máme uzavřenou smlouvu o spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou v Ostravě. V rámci spolupráce s vysokými školami jsou vykonávány stáže studentů, je poskytována pomoc při vypracování bakalářských a diplomových prací a vlastní spolupráce při řešení tematických úkolů z praxe.